Musikhjälpen 2015

Temat för årets Musikhjälpen är ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.

Årets Tema är alltså ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.

De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Det är alltså i snitt ca 2000 människor som varje timme måste lämna sina hem.
Kraftiga skyfall, översvämningar och torka leder till att människor dör, skadas och förlorar sin försörjning. Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Forskarvärlden är enig om att ifall temperaturerna på jorden fortsätter att stiga kommer de klimatrelaterade katastroferna att bli fler och kraftigare i framtiden. Det innebär också att många fler människor kommer tvingas på flykt.

Men det går att göra skillnad
På de allra flesta platser i världen kan man förutse, varna för och lindra konsekvenserna av katastroferna. Men många låginkomstländer är inte tillräckligt rustade.
Det här är några av de insatser som behövs:
  • Tidiga varningssystem i form av flaggor och megafoner som varnar för cykloner.
  • Utbildningar i hur människor ska agera vid en katastrof, till exempel var du ska ta vägen och hur du avläser varningssystemen.
  • Säkra toaletter, brunnar och pumpar som fungerar vid en översvämning.
  • Bygga dammar, sanddyner, plantera träd och gräva kanaler för att leda bort vatten.
  • Ta fram och ge människor tillgång till mat och grödor som kan stå emot angrepp och torka.
För varje krona som läggs på katastrofbered­skap sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp. Varje krona hjälper till att rädda människoliv och minska mänskligt lidande.
Vad kan pengarna vi samlar in räcka till?
  • 50 kronor kan räcka till cement för att bygga grunden till en säker toalett som kan stå emot översvämningar.
  • 100 kr kan räcka för att utbilda en bondefamilj i Östra Afrika i klimatanpassning för att kunna bruka jorden trots torka och slippa flytta från gården.
  • 200 kronor kan räcka till att plantera tio träd som kan vara livsviktiga genom att de kan suga upp vatten vid en översvämning och hålla jorden bördig vid torka.
Det går naturligtvis att läsa mer om det på musikhjälpen/årets tema.
Det går även att skänka pengar direkt till Musikhjälpen - Radiohjälpen med Plusgiro, Bankgiro eller Swish.
 
www.sverigesradio.se/Musikhjälpen

Musikhjälpen 2015Externa länkar
www.sverigesradio.se/Musikhjälpen

http://www.svtplay.se/musikhjalpen

https://instagram.com/musikhjalpen/

http://www.tradera.com/charity/musikhjalpen-officiella

https://www.youtube.com/user/Musikhjalpen

https://www.facebook.com/Musikhjalpen

https://twitter.com/musikhjalpen